POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie dostępnym pod domeną www.wolczynskaah2.pl jest Apricot Capital Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 8, dalej nazywaną („Administratorem”).

 

Apricot Capital Group Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Apricot, tj.: Apricot Capital Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; Apritech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; Szamocka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; Wólczyńska 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; ACG 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; ACG 10 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; ACG 14 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 8; zwanymi dalej łącznie: „Grupą Apricot”.

 

Grupa Apricot wyznaczyła jednego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych za pośrednictwem email: rodo@apricot.pl lub pisemnie na adres Apricot Capital Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748), ul. Szamocka 8 – z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Przetwarzanie danych osobowych

 

Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz w trakcie prowadzenia korespondencji elektronicznej będą przetwarzane w następujących celach:

 

1. odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, w tym pytań i zagadnień dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, przedstawienia i wyjaśnienia oferty Administratora oraz warunkach współpracy,

 

2. prowadzenia korespondencji oraz innych celach wynikających z realizowanej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej współpracy,

 

3. przesyłania marketingowych informacji handlowych Administratora w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Stosujemy politykę zrównoważonego marketingu w oparciu o analizę uzasadnionego interesu,

 

4. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

 

5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,

 

6. analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

 

Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu oraz prowadzenia korespondencji, w tym przedstawienia informacji w zakresie świadczonych przez nas usług. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne i w każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych może być odwołana poprzez skierowanie takiej prośby na adres e-mail rodo@apricot.pl. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda wyrażona poprzez wprowadzenie danych do formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i wysłanie do nas. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jak długo planujemy przechowywać Twoje dane

 

Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie i/lub złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.

 

Ponadto, przysługuje Tobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, które realizujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje Prawa

 

Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu względem przetwarzania danych, przenoszenia danych. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem e-mail rodo@apricot.pl.

 

Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Odbiorcy danych

 

Twoje dane osobowe możemy przekazywać do takich kategorii odbiorców jak: Grupa Apricot, naszym podwykonawcom, w tym firmom IT, księgowym, marketingowym, kancelariom prawnym, audytorskim oraz naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy świadcząc lub łącząc usługi.

 

Bezpieczeństwo

 

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

 

Pliki Cookies

 

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

 

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

 

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

 

Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

– sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

 

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.


Pobierz plan w PDF-ie